מאמר של ד"ר אבי פיקאר בגיליון החמישי של "בר-שיח", המגזין של אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 25.