במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-8/5/18, תתקיים הרצאתה של פרופ' אנדריאה ברלין, בנושא: אתרים וסיפורים : הגליל ההלניסטי, מקבים א , וכוחו של הנרטיב , ההרצאה תתקיים באנגלית (המח' לארכיאו' אוני' בוסטון)

במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-8/5/18, תתקיים הרצאתה של פרופ' אנדריאה ברלין, בנושא: אתרים וסיפורים : הגליל ההלניסטי, מקבים א , וכוחו של הנרטיב (המח' לארכיאו' אוני' בוסטון)

ההרצאה תתקיים באנגלית.

 

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_8.5.18_002.doc