בעקבות תגלת פלסר השלישי בגליל התחתון: חנתון וראש זית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח

פרטי הסיור: 

בעקבות תגלת פלסר השלישי בגליל התחתון: חנתון ראש זית ועוד

יציאה מאוניברסיטת בר אילן, שער הרכב, בשעה 7:30

נקודות איסוף ימסרו בהמשך.

המסלול יכלול מסלולי הליכה

לדאוג לאוכל ומים לכל היום

הרשמה לסיור: