חולות ניצנה- לתלמידי הכרת החי בלבד 29-30.5.18

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

סיור לילי בחולות ניצנה עם ד"ר משה נתן 29-30.5.18

פרטי ההגעה, זמנים ורשימת ציוד תמסר בכיתה ובמודל

ההסעה תצא בשער הרכב, בר אילן (בשעה שיקבע המרצה)

הרשמה לסיור: