מכירת ספרים בהיסטוריה וארכיאולוגיה מעזבונו של ד"ר רומן וילק ז"ל - ראו מנשר