ראש המחלקה - פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן בראיון לידיעות מודיעין