במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-24/4/18, תתקיים הרצאתו של פרופ' יוסי בן ארצי, בנושא: "התיישבות הטפלרים בארץ ישראל - מאפיינים גיאוגרפיים - ישוביים". (החוג ללימודי א"י אוני חיפה)

במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-24/4/18, תתקיים הרצאתו של פרופ' יוסי בן ארצי, בנושא: "התיישבות הטפלרים בארץ ישראל - מאפיינים גיאוגרפיים - ישוביים". (החוג ללימודי א"י אוני חיפה)

 

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_24.4.18_0.doc