ללמוד ארץ - בסימן שנת ה-70 למדינת ישראל - הכנס המחלקתי השנתי