במפגש של הסמינר המחלקתי הקרוב ב-10/4/18, תתקיים הרצאתה של פרופ' מרים ביליג, בנושא: "אידיאולוגיה ועיצוב המרחב ביהודה ושומרון (1967-2017)" אוניברסיטת אריאל

במפגש של הסמינר המחלקתי הקרוב ב-10/4/18, תתקיים הרצאתה של פרופ' מרים ביליג, בנושא: "אידיאולוגיה ועיצוב המרחב ביהודה ושומרון (1967-2017)" אוניברסיטת אריאל

 

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_10.4.18_1.doc