במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-20/3/18, תתקיים הרצאתה של גב' ורדית שוטן הלל, בנושא: "בניה בממלכת ירושלים הפראנקית-מודלים מערביים מול מציאות ים תיכונית" (רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית)

במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-20/3/18 תתקיים הרצאתה של גב' ורדית שוטן הלל, בנושא: "בניה בממלכת ירושלים הפראנקית-מודלים מערביים מול מציאות ים תיכונית" (רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_20.3.18_0.doc