אתרים מקראיים בצפון הנגב המערבי

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור בצפון הנגב המערבי עם ד"ר שון זליג-אסטר,

במהלך הסיור נבקר באתרים המקראיים- תל חסי, תל קשת וא-ראי

יציאה משער הרכב, בר אילן, בשעה 7:30

אפשרות איסוף בשעה 8:10 בתחנת הרכבת של קרית גת - נא לעדכן את אחראי הסיור!

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה