אתרים מקראיים בשפלת יהודה עם פרופ' אהרון מאיר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור בעקבות אתרים ארכיאולוגיים מהתקופות הקדומות בשפלת יהודה

במהלך הסיור נבקר באתרים גזר, בית שמש, חרבת קייפא ועזקה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה