יפו העותמאנית עם ד"ר תמיר גורן

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור ביפו העותמאנית

המפגש יהיה בכיכר השעון ביפו בשעה 9:00

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה