דרום הגולן עם מוטי רובנשטיין

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל התלמידים

פרטי הסיור: 

סיור באתרים שונים בדרום הגולן עם מר מוטי רובנשטיין, 

פירוט אודות לו"ז הסיור ימסרו בשיעור

7:30 יציאה משער הרכב, בר אילן.

איסוף מתחנת הדלק בכביש 6 בשעה 8:00

אחראי סיור- נתנאל 0546492406

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה