קומראן עם פרופ' איל רגב

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורסים של פרופ' איל רגב

פרטי הסיור: 

סיור בחורבת קומראן, וביקור במערה 11.

יציאה משער הרכב, בר אילן, בשעה 7:30

איסוף בצומת הגבעה הצרפתית (להודיע לאחראי סיחור יום לפני)

הרשמה לסיור: