יפו ותל אביב בתקופת המנדט עם ד"ר תמיר גורן

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

לתלמידים שלא מן המניין- באישור המרצה

פרטי הסיור: 

סיור ביפו ותל אביב בתקופת המנדט

נפגשים בשעה 9:00 בכניסה למתחם תחנת הרכבת (מנשיה-נווה צדק).

אחראית סיור נופר- 0528343225

שימו לב, הסיור ביום שישי.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה