קול קורא: מלגות המכון לחקר א"י ויישובה ביד יצחק בן-צבי תשע"ט

שלום רב,

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי מעניק מלגות לשנת תשע"ט:

  • מלגת פוסט-דוקטורט (תשע"ט – תש"פ)

מטרות המלגה: לאפשר לחוקרים צעירים לעבד בעזרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, את עבודת הדוקטור לספר בעברית ולהתפנות למחקר המשך או למחקר חדש.

הזכאים למלגה: חוקרים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך שלוש השנים האחרונות ושכל חוות הדעת כבר נמצאות בידם.

פרטים נוספים בקול הקורא.

  • מלגות למשתתפי סדנת דוקטורנטים מצטיינים לשנת תשע"ט

סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ ישראל, יישובה ותרבותה, שתכלול סדרה של שבעה מפגשים שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות.

המשתתפים בסדנה יזכו במלגה ובמבחר ספרים מהוצאת יד בן-צבי. קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה.

פרטים נוספים בקול הקורא.

מצ"ב הקולות הקוראים. לפרטים נוספים והרשמה יש להיכנס לאתר: www.ybz.org.il/milgot&prasim

/files/lisa/shared/qvl_qvr_mlgh_ldvqtvrntym_tsht.pdf

/files/lisa/shared/qvl_qvr_mlgt_pvstdvqtvrt_tsht.pdf

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום שני, י"ח באדר תשע"ח (5 במארס 2018)

 

בברכה

מיכל גינזבורג  |  02-5398823 |  michal@ybz.org.il  |  www@ybz.org.il