בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-23/1/18, תתקיים הרצאתו של ד"ר עוזי ליבנר "ההתיישבות בגליל בתקופה ההלינסטית-אתנית ותרבות חומרית"(המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית)

בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-23/1/18, תתקיים הרצאתו של ד"ר עוזי ליבנר "ההתיישבות בגליל בתקופה ההלינסטית-אתנית ותרבות חומרית"(המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty__23.1.18.doc