בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-26/12/17, תתקיים הרצאתו של ד"ר דרור בן יוסף "ההתיישבות בבקעת הירדן בתקופת הברזל ושאלת ראשית ישראל"

בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-26/12/17, תתקיים הרצאתו של ד"ר דרור בן יוסף "ההתיישבות בבקעת הירדן בתקופת הברזל ושאלת ראשית ישראל"

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty__26.12.17.pdf