במפגש הבא של הסמינר המחלקתי ב-12/12/17. תתקיים הרצאתו של פרופ' גבי ברקאי "מה ניתן ללמוד על הר הבית בתקופות ההלניסטית והרומית לאור הסינון".(אוניברסיטת בר אילן ומנהל שותף בפרוייקט סינון העפר מהר הבית)

במפגש הבא של הסמינר המחלקתי ב-12/12/17. תתקיים הרצאתו של פרופ' גבי ברקאי "מה ניתן ללמוד על הר הבית בתקופות ההלניסטית  והרומית לאור הסינון".(אוניברסיטת בר אילן ומנהל שותף בפרוייקט סינון העפר מהר הבית)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_12.12.17.doc