מוזאון רוקפלר ומחסני רשות העתיקות עם ד"ר ערן אריה (לתלמידי הקורס בלבד)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

יציאה מבר אילן, שער הרכב, בשעה 7:30

8:30 מוזאון רוקפלר (אפשרות להגיע ישירות למוזאון ולהצטרף מישם לסיור)

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה