אתרים מקדושים בירושלים ומרכז הארץ עם ד"ר קובי כהן-הטב - נדחה ל18.1.18!! הרשמה מחדש

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

 

פרטי הסיור: 

7:30 יציאה מבר אילן, שער הרכב

אנא להרשם מחדש (גם אם נרשמת כבר קודם לסיור שנדחה)

פרטים נוספים ימסרו בהמשך, אנא להתעדכן

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה