מוזאון ישראל בדגש מקראי עם פרופ' אהרון מאיר (יום שישי)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות תנתן לתלמידי הקורס

מספר המקומות מוגבל

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית למוזאון ישראל, ירושלים בשעה 9:45

סיור משוער, עד שעה 13:00

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה