ירושלים בתקופה הביזנטית עם פרופ' עמוס קלונר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

סיור בירושלים בתקופה הביזנטית 28.12 (צום עשירי בטבת)

נפגשים בשעה 9:00 בכיכר ספרא, ירושלים

במהלך הביקור נסייר באתרים שונים בעיר העתיקה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה