על תרבות חומרית וחברה בתל באר שבע, עם פרופ' אבי פאוסט

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור בתל באר שבע עם דגש על תרבות חומרית חברה ואידיאולוגיה

7:20 יציאה משער הרכב, בר אילן

8:20 אפשרות לאיסוף ממחלף דבירה, בתיאום עם אחראי הסיור

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה