ירושלים בתקופה הרומית המאוחרת עם פרופ' עמוס קלונר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

סיור בירושלים בתקופה הרומית המאוחרת

נפגשים בכיכר ספרא בשעה 9:00 ומשם יוצאים לכיוון העיר העתיקה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה