אתרים מקראיים בנגב המערבי עם ד"ר שון זליג אסטר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל התלמידים, עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור לאתרים מקראיים בנגב המערבי

במהלך הסיור נבקר בתלים המקראיים: תל הרור, תל שרע, תל שרוחן (פארעה דרום), תל ג'מה.

7:20 יציאה משער הרכב, בר אילן 

נקודות איסוף נוספת בתחנת הדלק של בית קמה בשעה 8:20

שימו לב- לא חוזרים מבית קמה לכן אין להשאיר שם רכבים!

חזרה מכיוון שדרות

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה