בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-28/11/17 תתקיים הרצאתה של ד"ר רננה אילן, "גורמי שגשוג ונטישה בפריפריה בין התקופה ההלניסטית לתקופה הביזנטית" (המשרד להגנת הסביבה)

סמינר המחלקתי הקרוב, ב-28/11/17 תתקיים הרצאתה של ד"ר רננה אילן "גורמי שגשוג ונטישה בפריפריה בין התקופה ההלניסטית לתקופה הביזנטית" (המשרד להגנת הסביבה)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_28.11.17.doc