קול קורא לכנס חוקרים צעירים שיתקיים ב-2018, מועד אחרון להגשת בקשה 31/12/2017

קול קורא לכנס חוקרים צעירים 2018 , מועד אחרון להגשת בקשה 31/12/2017

/files/lisa/shared/qvl_qvr_-_kns_khvqrym_tsyrym_2018.docx