בסמינר המחלקתי הקרוב, ב14/11/17, תתקיים הרצאתו של ד"ר אודי מנור "התיישבות מדינאות ופוליטיקה בין ששת הימים למהמפך".(אוניברסיטת אריאל)

בסמינר המחלקתי הקרוב, ב14/11/17, תתקיים הרצאתו של ד"ר אודי מנור "התיישבות מדינאות ופוליטיקה בין ששת הימים למהמפך". (אוניברסיטת אריאל)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_14.11.17.doc