ירושלים ההרודיאנית עם ד"ר אייל ברוך (יום שישי)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס, תהיה הליכה רבה במהלך הסיור

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית לירושלים,

נפגשים ב8:45 בכניסה למרכז דיוודסון (ליד שער האשפות והכניסה לכותל)

במהלך הסיור נלמד אודות מפעלי הבנייה של הורדוס וירושלים בתקופת מלכותו של הורדוס.

סיום עד שעה 13:00

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה