דרום מדבר יהודה עם מר מרדכי רובנשטיין

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל התלמידים

פרטי הסיור: 

סיור בדרום מדבר יהודה, פרטים ימסרו בשיעור.

19:30-חזרה לבר אילן

נא להביא אוכל ומים לכל היום, בגדי נוחים ונעלי הליכה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה