ירושלים, היציאה מהחומות

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור בירושלים, בעקבות היציאה מהחומות.

הסיור מיועד לקורס המבוא של פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, יועבר על ידי ד"ר עינת הלוי-עטיא.

הגעה עצמית לנקודת המפגש בירושלים

9:00 בירושלים, משכנות שאננים, ליד תחנת הרוח

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה