פאנל פתיחה של הסמינר המחלקתי הראשון ב-31/10/17

פאנל פתיחה של הסמינר המחלקתי הראשון ב-31/10/17

/files/lisa/shared/pnl_smynr_ptykhh1.jpg