סיור בתל עיטון לכיש וחר' קיפא עם פרופ' פאוסט

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס: 

סמינר: א"י במאה העשירית לפנה"ס וארכיאולוגיה של הממלכה המאוחדת

פרטי הסיור: 

סיור בתל עיטון לכיש וחר' קיפא עם פרופ' פאוסט

7:30 יציאה מבר אילן (תחנת האוטובוס שליד שער הרכב)

נא להצטייד באוכל ומים מספיק לכל היום (לא תהיה אפשרות לקניית אוכל במהלך הסיור)

ציוד כתיבה, בגדים ונעליים מתאימים.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה