סיור מכינה טופוגרפית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

34מכינה טופוגרפית- סיור:

07:30 יציאה מבר אילן (נפגשים בתחנת האוטובוס ליד שער הרכב)

8:00 איסוף מלטרון

08:15 הגעה למחלף שורש ותחילת מסלול רגלי/ניווט של כ-12 ק"מ.

16:30 סיום במבוא חורון

 

נא להצטייד באוכל ומים מספיק לכל היום (לא תהיה אפשרות לקניית אוכל במהלך הסיור)

ציוד כתיבה, בגדים ונעליים מתאימים.

למעוניינים לאיסוף בלטרון או במחלף שורש אנא לשלוח מייל לרכז הסיורים (siyurim@biu.ac.il)

מספר אחראי סיור יפורסם בהמשך.

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה