שינוי מיקום קורס: אתרים במרחבי יישומי GIS בארכיאלוגיה,ד"ר נ.אלפרסון-אפיל בימי ב' ב-12:00 עבר לבניין 410 חדר 107

שינוי מיקום קורס: אתרים במרבי יישומי GIS בארכיאלוגיה,ד"ר נ.אלפרסון-אפיל בימי ב' ב-12:00 עבר לבניין 410 חדר 107