קול קורא להגשת בקשה למלגת יוצאי אירן - מצ"ב קובץ מידע