עבודה בתשלום במעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית - מצ"ב פרטים