מעגל החיים: מן המקרא ועד לפרשנות היהודית הקדומה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 8-10, סמסטר א'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי