הארכיאולוגיה של איליה קפיטולינה בתקופות הרומית המאוחרת והביזאנטית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 14-16, סמסטר א'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי