יסודות הבוטניקה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 12-14: מעבדה, 14-16: הרצאה בנין 212 חדר 002

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי