ראשית החקלאות והביות במזרח הקרוב: מבט ארכיאולוגי ובוטני

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 14-16, שנתי

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי