פלישתים וגויי הים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 16-18, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

ביבליוגרפיה: (רשות)

* ט. דותן. תשכ"ט. הפלישתים ותרבותם החמרית. ירושלים: מוסד ביאליק. (פרק מבוא)

* ט. דותן, ס. גיטין. תשנ"ד. "תל מקנה/עקרון - עלייתה ונפילתה של עיר פלישתית". קדמוניות 106-105: 28-2.

* ס. גיטין, ט. דותן וי. נווה. תשנ"ז. "כתובת-הקדשה מלכותית מעקרון". קדמוניות 113: 38-44.ד

* ש. אחיטוב, ט. דותן. תשמ"א. פלשת, פלשתים. בתוך:  האנציקלופדיה מקראית, כרך ו': 508-484. ירושלים: מוסד ביאליק.

* א. זינגר. 1990. מצרים, כנענים ופלשתים בתקופת ההתנחלות והשופטים". בתוך: נ. נאמן, י. פינקלשטיין (ע.), מנוודות למלוכה: היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים של ראשית ישראל: 401-348. ירושלים: יד יצחק בן-צבי.

* מאיר, א. תשס"ה. "מה בין גת פלשתים לירושלים המקראית? היבטים נבחרים והשלכות לשחזור ההיסטוריה של א"י בתקופת הברזל ב1". בתוך ברוך, א. ופאוסט, א. (עורכים) חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשירי, עמ' 62-51. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

* א. שטרן (ע.) 1992. האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. ירושלים: החברה לחקירת א"י ועתיקותיה. (הערכים: אשדוד; אשקלון; דיר אל-באלח; תל מקנה\עקרון; תל קסילה; תל צפית).

 

כמוכן, מומלץ לעיין באתר האינטרנט של חפירות תל צפית\גת בכתובת: www.dig-gath.org

 

קיים כמות עצומה של ביבליוגרפיה בשפות לועזיות. למי שמתעניין, נא לפנות אלי לקבלת פרטים נוספים.