משרות סטודנטים באוניברסיטה - מצ"ב פרטים

מדור משאבי אנוש מחפש בסטודנטים/ות המעוניינים/ות לעבוד בעבודות משרדיות (ואחרות) ברחבי הקמפוס - 

/files/lisa/shared/hvdh_kllyt.docx

 

למידע, לפרטים ורישום ניתן להכנס לאתר מערך משאבי אנוש http://hr-minhali.biu.ac.il/