יצא לאור כרך חדש בסדרת קדם - "Herodian Architectural Decoration and King Herod's Royal Portico"

המכון לארכיאולוגיה והמזרח הקדום באוניברסיטה העברית שמח להודיע על פרסום כרך חדש בסדרת קדם (קדם 57):   Herodian Architectural Decoration and King Herod's Royal Portico, פרי עטה של

אורית פלג-ברקת.

ניתן להזמין את הספר מהחברה לחקירת א"י ועתיקותיה    ies@vms.huji.ac.il