שימו לב ! לתלמידי הקורס 16-130-01 מבוא לארכיאולוגיה של פרופ' א.מאיר. נקבע מועד חדש במקום מועד ב'.לתאריך 27/9/17. ב-8:30

שימו לב ! לתלמידי הקורס 16-130-01 מבוא לארכיאולוגיה של פרופ' א.מאיר. נקבע מועד חדש במקום מועד ב'. לתאריך 27/9/17. ב-8:30.