הרשמה למלגות לשנה"ל תשע"ח

 

להזכירכם, עוד שבועיים נסגרת ההרשמה לבקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח.

/files/lisa/shared/hgsht_bqshvt-_shbvyym_khrvnym-ptykht_shnh_tshkh.doc