חוברת קדמוניות - החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ראה המצ"ב