מלגות לחיילים משוחררים

 

מצ"ב הודעה על מלגות לחיילים משוחררים. נא תשומת לבכם, המועד האחרון להגשה: 22/06/2017.

/files/lisa/shared/mlgvt_lkhyylym_mshvkhrrym.doc